Јави се сега +389 71 311 601  Емаил info@littleme.mk   Сподели на Фејсбук Инстаграм         

Период на адаптација

  • Најважно од  се е да го адаптираме Вашето дете!

ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА  LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL – СКОПЈЕ  во пресрет на Вашата одлука Вашето дете или деца да бидат запишани во нашата градинка Ве информира и Ви овозможува период на адаптација на детето на просторот, условите, вработените, амбиентот  на просториите каде ќе престојува.

Впрочем, почитувани родители, пред вас е МАЛ ВОДИЧ низ адаптацијата на детето во новиот ритам на животот и престојување во колектив.

Нашата желба е Вас и Вашето дете да Ве упатиме во сите детали на нашата идна соработка.

Со вашето дете ќе работи стручен и лиценциран кадар (воспитувачи и негователи), како и стручен кадар – педагог, дефектолог, логопед, педијатар и стоматолог, кои се стручно  оспособени за хигиена, нега, здравје, воспитување и образование на децата.

Со поаѓањето на Вашето дете во градинка Вие добивате партнер во воспитувањето на своето дете – ГРАДИНКАТА .

Наша заедничка цел треба да биде унапредување на психичкиот, физичкиот и интелектуалниот развој.

Одвојувањето од домот и семејната средина е процес кој кога и да е од возраста на едно дете треба да се случи.Често сето ова е една трауматична ситуација како за детето така и за родителите и истата е исполнета со страв заради одвојување или страв од предизвикот и напорот кој родителите дополнително треба да го вложат со цел детето да се привикне на новонастанатата ситуација.

Процесот на адаптација е индивидуален. Зависи од возраста на детето, од семејната атмосфера, од социјалните искуства на детето, од ставот на родителите кон градинката, од тоа колку позитивно влијание имаат бабата и дедото во семејството и чувањето на детето. Наспроти ова големо влијание во успехот на адаптирање има градинката, нејзиниот капацитет да понуди добар пакет на услуга , услови, стручност и знаење за да процентот на успешни адаптации биде скоро приближен на 100 проценти.

Можни реакции на детето при адаптацијта би биле:

  • Протест, пасивност и вознемиреност
  • Одбивање на контактот со воспитувачот
  • Цврсто држење и непуштање на играчката од своите раце
  • Одбивање на храна и слабо јадење
  • Кратко и немирно спиење и будење во ноќта
  • Агресија насочена кон други деца или кон играчките

Значаен податок кој секој родител треба да го знае и со истиот да се охрабри е дека најголем процент од децата одлично се адаптираат.

Очекуван период на адаптација е помеѓу една до две недели. Наша препорака е детето на почетокот, додека трае адаптацијата, да останува помеѓу половина до еден час и тоа со постепено зголемување на времетраењето на адаптацијата. Исто така голема препорака кон Вас, почитувани родители е дека адаптацијата како процес не треба да се прекинува особено од причина што го отежнува процесот на натамошно адаптирање, едноставно прави регресија во тој процес.