Креативна работилница

ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА  LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL – СКОПЈЕ 

во рамките на своето работење во континуитет, највеќе поведена од покажаните потреби на родителите, ќе Ви ги презентира сегашните и новопроектираните услуги.

Во продолжение, покрај основната дејност која веќе е презентирана во рубриката “За нас“, Ви ги презентираме следниве дополнителни услуги кои ќе бидат организирани и реализирани од наша страна:

  • Реализирање на КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА за деца на возраст од 3 – 7 години во следниве термини:

  • Предпладне од 10.00 – 11.30ч. понеделник, среда, петок (во група до 12 деца);

  • Вечерна од 18.30 – 20.00ч. понеделник, среда, петок (во две групи од по 10 деца на возраст од од 3г.-5г. и од 5г-7г.)

Содржината на работилницата ќе биде исполнета со креативност, фантазија, работа со најразновиден ликовно-креативен материјал, на децата ќе се делува воспитно, едукативно, во насока на поттикнување на самодовербата, социјализацијата, комуникативните вештини, когнитивните способности и редица други аспекти кои ја чинат детската личност.

Учеството во работилниците, помеѓу другото, овозможува елементарен и минимален период на престој на детето во градинка - помеѓу своите врсници, неопходен и многу значаен за негова социјализација, снаоѓање во комуникацијата и контактите со своите врсници - неопходност која е многу значајна за натамошниот развој и прилагодување на децата во останатите социјални средини (во училиште, на гости, на улица, во парк...).

Со децата ќе работи стручно лице – воспитувач, според претходно одбрана и испланирана тема за работа која редовно ќе се објавува на нашата ВЕБ страна.

ПРИЈАВУВАЊАТА И УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК !!!!

  • Реализирање на вечери на куклени престави, гледање детски филмови и илустрирање на доживеаниот настан  :

  • Следете ја ВЕБ страната со цел на време да се информирате за термините (датум и час на реализација) кога ќе се реализираат вакви настани;

  • Литературни читања – дружење организирано со некоја од издавачките куќи во Р.Македонија, како и писатели за деца со цел развивање љубов и интерес на децата кон детската литература, стекнување навики за посета и членување во библиотека, збогатување на библиотеката “LITTLE ME“ и поддржување на нејзиниот проект “ПОЗАЈМИ КНИГА - ПОДАРИ ОВОШЈЕ“, бон-тон при посета на книжара...

Со текот на времето ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА  LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL – СКОПЈЕ, покрај веќе презентираните, постојано ќе Ве изненадува со нови видови на услуги во рамките на кои ќе можете, со претходна најава (апликација), да го пријавите Вашето дете, да го зачлените во СВЕТОТ НА ДЕЦАТА исполнет со љубов, креација, грижа и топлина, се со цел да му овозможите убави и среќни мигови во неговиот живот.

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!!!!   ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!!!!   ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!!!!   ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!!!!